Symborg Her Yıl Düzenlenen BPIA Toplantısına Katılıyor

12 Mart 2019

Symborg BPIA (Amerika Birleşik Devletleri Biyolojik Ürünler Endüstrisi Birliği) tarafından 2019 yılında organize edilen Yıllık Toplantıya bir kez daha katılacak. Bu uluslar arası toplantı 11 ila 15 Mart tarihleri arasında biyostimülan sektörleri ve haşerelerle mücadeleyle ilgili farklı sunumlarla Portland’da (Oregon) gerçekleşecek. Avrupa Konseyi Biyostimülan Yürütme Komitesi üyesi Massimo Toni ve Kanada Haşereyle Mücadele Yönetimi Ruhsatlandırma Ajansından kıdemli denetçi Emma Babij gibi tanınmış isimler bu toplantıya katılacak.

Symborg bu yılki toplantıda oldukça etkili kişilerin katılımıyla temsil edilecek. Symborg Yönetim Kurulu Başkanı Jesús Juárez, Ruhsatlandırma Direktörü Jesús Martínez ve Symborg ABD Genel Müdürü Marc Englert farklı konferansları ve yuvarlak masa toplantılarını ve biyostimülan entegrasyonu, biyoteknoloji sektörü için ruhsatlandırma komiteleri gibi konulara göre ayrılmış bağlantı odalarını ziyaret edecekler. Ayrıca 14 Mart günü Symborg Biyostimülan Çalışma Alanı Toplantısı başlıklı olağanüstü bir toplantıya katılacak.

Toplantılar ve konularına göre ayrılmış bağlantı odalarının yanı sıra, tüm 13 Mart Çarşamba günü tüm katılımcıları hedefleyen genel konferanslar düzenlenecek. Konferanslarda Kanada’daki biyolojik ürünlerin durumu, zamana ayak uyduran biyostimülanlar ve tarım piyasası için tedarik zincirinin düzenlenmesi gibi önemli konular ele alınacak.

Biyolojik Ürünler Endüstrisi Birliği, biyolojik çözümler aracılığıyla sürdürülebilirliği artırmayı ve biyolojik aşılama teknolojisinin daha geniş çapta kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlayın kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Symborg, Birliğin biyolojik pestisit üreticileri ve bu sektörle bağlantılı firmaları içeren 100’den fazla üyesinden biridir. Amaç, tarımda, bahçecilikte, halk sağlığı gibi alanlarda kullanıldığında etkili ve güvenli olan biyolojik ürünlerin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, biyolojik sektör hakkındaki bilginin eğitim, tanıtım ve yaygınlaştırma yoluyla artırılmasını teşvik etmektedir.
BPIA kapsamında Symborg, biyostimülanlar için etkinlik test protokollerinin ve bunla bağlantılı biyostimülan kategorilerinin geliştirilmesi konusunda aktif olarak çalışmaktadır.
Bu gibi etkinliklere katılarak Symborg bu toplulukla birlikte, doğal mikroorganizmaların önemi ve etkinliği, metabolitlerin tarımda kullanılması ve gelecekte sürdürülebilir tarım için bu ürünlerin gittikçe artan önemi konularında farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Firma ayrıca IBMA (Uluslar arası Biyokontrol Üreticileri Derneği) ve CAPCA (Kaliforniya Haşerelerle Mücadele Danışmanları Derneği) gibi derneklerin de bir parçasıdır. Symborg, ilgili Avrupa Yönetmeliği tarafından onaylandıktan sonra mikroorganizmalara dayanan ürünler için Avrupa standartlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten CEN / TC 455’e de katılmaktadır. Symborg sürdürülebilir tarım için biyolojik kontrol yöntemlerinin kullanılmasının teşvik edilmesiyle ilgili çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kuruluşların yanı sıra, biyo-pestisitlerin etkili ürünler olduğu yönündeki bilginin paylaşılması ve tüm dünyada konuyla ilgili ruhsatlandırma sürecinde gelişmeler yaşanmasına katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.

© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.