Symborg in the Harman Time magazine

7 Aralık 2017

Symborg şirketi tarafından keşfedilen ve patenti alınan yeni mikoriza türü, Glomus iranicum var. tenuihypharum, bitkiler ile kurduğu ortak yaşam sayesinde, bitki köklerini güçlendirmekte, bitkinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik faaliyetlerini iyileştirmekte ve meyvelerinin kalitesini ve verimini arttırmaktadır.


© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.