Symborg, Mikrobiyomlarla İlgili Geniş Kapsamlı Bilgilerini Tarımsal Atıkların Yeniden Kullanımına Katkı Sağlamak İçin Kullanıyor

13 Haziran 2018

Atıkların Gübreye Dönüştürülmesi Alanındaki Araştırmalar İçin Döngüsel Ekonomide Yapılan İşbirliği

Naxos2018’e Katılım: 6. Uluslararası Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Konferansı

Symborg, 13 ila 16 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’da yapılan 6. Uluslararası Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Konferansı Naxos 2018’e katıldı. Bu konferansta Symborg, firma tarafından yürütülen ve zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan atıkların gübreleştirilmesine mikrobiyota kullanımının dahil edilmesiyle ilgili araştırmalarına dayanan bir rapor sunmuştur.

 

NAXOS 2018 6. Uluslararası Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Konferansının amacı, yenilikçi teknolojiler ve etkili uygulamalarla katı atık yönetimi alanındaki gelişmeleri teşvik etmektir. Şimdiye kadar beş uluslararası konferans düzenlenmiş olduğundan bu oluşumun gittikçe daha fazla sayıda akademisyen, yerel yetkililer ve birçok firma ile alanında uzman olan kişilerin dikkatini çektiği görülmektedir. Konferansta özellikle Symborg’un temel uzmanlık alanı olan biyoteknolojinin kullanımıyla yakından bağlantılı olarak tarımsal çamur, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimiyle ilgili konular tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Katılımcılar biyolojik uygulamalar ve biyoyakıtlar, gübre gibi atıkların kullanımıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Symborg konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan atıklardaki mikrobiyotayı incelemiş ve gübreleştirme süreçlerinin farklı aşamalarını karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Bu süreçle ilgili yürütülen araştırmanın biyoteknolojik aşaması doğal olarak bulunan mikrobiyota ve özellikle seçilmiş suşlar kullanılarak atıkların biyodegredasyonunun sağlanmasıdır. Çalışma süresince gübreleşme sürecine etkilerini değerlendirilebilmesi için bazı mikroorganizmalar aşılanmıştır. Sonuç olarak belirlenen mikrobiyal popülasyonlar şunlardır: Nitrojen sabitleyiciler, dirençli ayrıştırıcılar, iyon çözündürücüler (P04, Fe), indolasetik asit üreticileri ve benzeri. Araştırma sonucunda gübreleştirme süreci sonrasında zeytinyağı üretimi sonrasında ortaya çıkan katı atıkların tam gübre ve keşfedilen mikrobiyal popülasyonlarla birlikte biyo gübre olduğu sonucuna varılmıştır.

Vitasoil

 

Atık kompostaki mikrobiyal popülasyonunu etkinleştirmek için yürütülen çalışmada kullanılan ürünlerden biri de Vitasoil’dir. Vitasoil, toprakta ve zirai substratlarda mikrobiyal popülasyonu artıran seçili rizosferik mikroorganizmalarla toprağın yenilenmesini sağlar. Özellikle zirai mahsuller için kullanılan fakirleşmiş toprakların yeniden canlandırılmasında etkilidir. Vitasoil bitkinin mikrobiyal dengesini artırarak ve toprak degredasyonunu önleyerek verimliliği ve mahsulün rizosferindeki biyolojik aktiviteyi artırır. Ürünün bileşimi mahsul kalitesini artıran ve bitki üretimini optimize eden yararlı mikroorganizmaların seçici kullanımıyla rizosferik biyotizasyonu güçlendirir.

 


© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.