Symborg, Türkiye piyasasındaki konumunu sağlamlaştırıyor

26 Aralık 2016

Türk Tarımı Açısından En Önemli Ticaret Fuarı olan Growtech Eurasia’ya Katılım

Murcia’da (İspanya) yer alan tarımsal biyoteknoloji firması ABD, Meksika, Çin ve Türkiye’deki şubelerinin faaliyetlerini genişletiyor. En iyi performansı gösteren şubelerden bir tanesi Türkiye’de bulunmaktadır. Bu ülkedeki tarım ve gıda sektörü, Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın (GSYH) %7,1’den fazlasını oluşturmaktadır ve çalışan nüfusun dörtte birinden fazlasını istihdam etmektedir. Bu oranlara göre Türkiye dünyanın yedinci büyük tarımsal üreticisidir.

Symborg’un ülkedeki profilini artırma planları tarımda mikroorganizmaların kullanımının teşvik edilmesine dayanmaktadır. Symborg,  30 Kasım – 3 Aralık tarihlerinde Antalya’ da (Türkiye) düzenlenen Eurasia 2016 Uluslararası Ticaret Fuarı’nda en büyük stant sahiplerinden biriydi. 700 firma ve 80.000 ziyaretçiden oluşan katılımcı sayısı fuarın Asya kıtasının bu kısmındaki ve Türkiye dahilindeki en önemli tarım fuarı özelliğine sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Growtech’teki Symborg standı fuarın Bitki Besleme ve Koruma bölümünde yer aldı ve firmansın ürünlerinden birçoğu sergilendi. Özellikle firma için stratejik öneme sahip olan çilek, sofralık üzüm ve bahçe bitkisi yetiştirilmesi alanında son derece etkili sonuçlar veren MycoUp isimli ürün öne çıktı.

Türkiye’deki toplam üretim 2015 yılında 38,6 milyon ton tahıl, 28,5 milyon ton sebze ve 17,5 milyon ton meyveye yükselmiştir. Ülke ayrıca dünyanın en büyük tarım ürünü ihracatçılarından biridir. 2015 yılında 190 ülkeye 1781 farklı türde tarımsal ürün ihraç edilmiştir, bu 16.800 milyon dolarlık ihracat hacmi anlamına gelmektedir. Symborg’un Türkiye Ülke Müdürü Job Fernando Menor şunları açıklamıştır: “Türkiye tarım alanında dünyanın en önemli piyasalarından biridir ve biyolojik tarım alanındaki lider firmaların tümü sadece hedef pazar olarak değil fakat büyüme planları dahilinde Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi diğer pazarlara erişim kolaylığı açısından Türkiye’ye öncelik vermektedir.”

Symborg Türkiye

Symborg’un Türkiye’deki şubesi Akdeniz kıyısında ülkenin güneybatı kısmında yer alan ve Türkiye’nin temel tarım merkezlerinden biri olan Antalya şehrindedir. Geçen yılın sonunda Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan firma o zamandan beri ürünlerinin etkinliği hakkında sürekli müşterilerle iletişim halinde olarak ve ülkedeki pazar payını artırarak idari ve ticari açıdan etkin şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarımda Mikroorganizmaların Kullanımı

Symborg’un ürünleri bitki köklerinde kolonileşerek bitki büyümesine katkı sağlayan firmanın patentli mikroorganizması mikorizal fungusa (Glomus iranicum var. Tenuihypharum) dayanmaktadır. Gelişen kökler bitkinin su ve besleyici maddeleri absorplanma etkinliği artırır ve bu sayede bitki verimliliği ve meyve kalitesi artar.

Job Fernando Menor şunları belirtmektedir: “Mahsullerin güçlenmesi için mikroorganizmaların kullanımı alışılmışın dışında ve yenilikçi bir uygulamadır ve Türkiye’de büyük ilgi çekmektedir. Patentli mikroorganizmamız Glomus iranicum var. tenuihypharum hakkında çok fazla soru alıyoruz. Growtech fuarına katılmamızın markamızın bilinirliğine büyük katkı sağladığına ve ürünlerimizin etkinliği hakkında ilgilileri daha fazla bilgilendirmemize yardım edeceğine inanıyoruz.”


© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.