Resid MG

Teknik Veri Sayfası

resid-mg

Resid MG

Resid MG, tohumlama esnasında doğrudan uygulanacak mikrogranüle formatta arbusküler mikorizal funguslardan Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nova içerir. Resid MG bitki performansını artırma, tarımsal eko sistemin sürdürülebilir yönetimine olanak tanıyarak toprak sağlığını geliştirme gibi yararlı etkilere sahiptir.

Resid MG’de bulunan arbusküler mikorizal fungus içeriği bitki kökleriyle simbiyotik etkileşime geçerek bitkinin büyümesi için esas olan toprakta bulunan fosforun ve diğer labil olmayan mineral besinlerin alımını artırarak bitkilerin büyümesini tetiklemenin yanı sıra toprak agregatlarının stabilize edilmesinde, erozyonun önlenmesinde ve gerek biyotik gerek abiyotik faktörlerin sebep olduğu bitki stresinin hafifletilmesinde de “besinsel olmayan etkilere” sahiptir.

BİLEŞİMİ

Resid MG, tahıllar ve tahıl mahsullerine mikrogranüler aplikatör yardımıyla uygulanmak üzere özellikle geliştirilmiş bir mikrogranüllü biyolojik inokulanttır. Resid MG, ürün kilogramı başına 1.6 x 104 propagül içerir.

FAYDALI ETKİLERİ

  • Bitkinin büyümesini hızlandırır, suyun ve inorganik gübrelerin kullanımını optimize ederek mahsul verimini artırır.
  • Tuz yoğunluğu ve kuraklığa dayanıklılığı arttırır.
  • Etkili misel ağ yapısı, toprak bozunmasını azaltır.
  • CO2 emilimini ve biokütleye dönüşmesini hızlandırmaya yardımcıdır.
  • Resid HC biyolojik bir ürün olduğu için tortu/kalıntı bırakmaz, mahsulün genetik yapısını değiştirmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Resid MG’yi mikrogranüler aplikatör yardımıyla saban izinin içine uygulayın. Tohumla temasa geçse bile Resid MG’nin hiçbir riski yoktur. Hektar başına 100 kg’dan az tohumluk kullanılan mahsullerde Resid MG önerilir.

ÖNERİLEN DOZ ORANI
Mahsul Doz oranı
Tahıllar ile darı, buğday, çavdar, arpa, yulaf, tritikale, çeltik, soya, ayçiçeği ve genel olarak baklagiller gibi taneli mahsuller 10 kg/ha (1 hektar ekim alanına 10 kg Resid MG uygulanır)

KARIŞABİLİRLİK

Resid MG, piyasada halihazırda kullanılan ve toprağa uygulanan fungisidlerin çoğuna uygundur.

HASAT ÖNCESİ SÜRESİ

Hasat öncesi süresi sıfır gündür.

DEPOLAMA ve ELLEÇLEME KOŞULLARI

Propagül sayısı 6-40 oC derecede 2 yıl boyunca bu üretimin propagule konsantrasyonu olan 1.6 x 104/kg toz içeriğini korur. Dolayısı ile depolama süresi, 6-40 oC derece arasında 2 yıldır. Daha uzun süreler için serin ve kuru yerlerde orijinal ambalajında depolayınız.

Kimyasal madde dirençli eldivenler kullanınız. Sıvının veya havaya yayılan partiküllerin yüzünden ürünün göz ile temas olasılığı bulunuyorsa, hem kimyasal madde koruyucu gözlüklerin, hem de yüz maskesinin bulunduğu bir göz koruma sisteminin takılması gereklidir. İlave kişisel koruyucu sistemler: Zararlı partiküllere karşı P2 filtre solunum cihazı. Ellerinizi ve ürüne maruz kalan diğer bölgelerini, işten çıkmadan önce sabun ve su ile yıkayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalardan uzak tutunuz.


SATIŞ KOŞULLARI VE GARANTİ: Symborg, bu ürünü aşağıda üzerinde anlaşmaya varılmış satış şartı ve garantisiyle sunmaktadır. Bu ürünün Kullanım Talimatları titiz testler ve deneyler sonucunda geliştirilmiştir. Ancak tüm değişkenleri hesaba katmak ve kullanımıyla bağlantılı riskleri elimine etmek imkansızdır. Symborg’un kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle yaralanma veya zararlar meydana gelebilir. Symborg sadece bu ürünün etiketi üzerindeki kimyasal tanımına uyduğunu garanti eder ve normal koşullar altında belirtilen şekilde kullanıldığında Kullanım Talimatlarında belirtilen amaçlara makul biçimde uygun olduğuna inanılmaktadır. Symborg, başka herhangi bir biçimde açık veya kapalı şekilde uygunluk veya pazarlanabilirlikle ilgili herhangi bir garantide veya açık veya kapalı şekilde diğer herhangi bir garantide bulunmaz. Hiçbir durumda Symborg bu ürünün kullanımı veya istiflenmesinden kaynaklı sonuçsal, özel veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bu garantiden herhangi bir sapma veya muafiyet yazılı olmalı ve yetkili Symborg temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

  • Symborg İrtibat kişisi

    Identity: SYMBORG CORPORATE, S.L – VAT Number: B73907123 - Postal address: AVDA, JESUS MARTINEZ CORTADO, 51, 30100, MURCIA - Telephone: 968899250 - E-mail: info@symborg.com We remind you that by sending this request you accept that your data may be incorporated into SYMBORG's processing system and you may exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, deletion, portability and opposition/revocation, under the terms established by current legislation on data protection, by sending your request to the postal address: AVDA. JESUS MARTINEZ CORTADO, 51, 30100 - MURCIA, Telephone: +34 968899250, or via e-mail: info@symborg.com
  • © 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.