MycoUp Activ

Biyolojik Bitkiselgüçlendirici

Mycoup Activ

MycoUp mikoriza oluşturucu bir mantar olan Glomus iranicum var tenuihypharum tabanlı bir fitofortificant’tır.

MycoUp bitkilerin köklerini kolonize ederek su ve besin alımında bir artış sağlar, bu da toprakta daha büyük bir vejetatif ve generatif gelişme oluşturur.

Activ MycoUp’la sinerjik bir organik komplekstir. Rizosferde bir tampon bölge oluşturarak MycoUp’la sinerjik olarak topraktaki mikrobiyal aktiviteyi uyarır.

 

Bileşimi

100 ml substratta 1,2×104 NMP Glomus iranicum var tenuihypharum’a dayanan mikoriza aşılayıcı + atak aktivatör kompleksi

Onaylanmış uygulamalar

MycoUp Attack Brassicaceae, Urticaceae ve Polygonaceae haricinde tüm ürün türlerinde kullanılabilir.

Dozaj ve kullanım yöntemi

Hem açık havadaki hem de seradaki tüm bitkilerde hektar başına 3 kg, döngü tekrarlarının başında her 90 günde hektar başına 2 kg uygulanır. Sulama suyuyla uygulanır.

Uyumluluk

Genel olarak fungisitlerle (mantar öldürücülerle) karıştırılması önerilmez.

Miat güvenliği

Uygulanamaz

Muhafazası

Serin, kuru ve havalandırmalı yerlerde tutun. 60ºc üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Uyarılar

Yiyecek, içecek ve yem maddelerinden uzak tutun. Gözle temas halinde bol su ile hemen yıkayın ve bir doktora danışın. Kaza veya rahatsızlık durumunda, hemen bir doktora danışın (mümkünse doktorunuza ürünün etiketini gösterin). Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Göz ile temasından kaçının. Ürüna veya ambalajına su bulaştırmayın.

Toksikoloji sınıflandırması

Karasal fauna için tehlikesi: toksik değil.

Su faunası için tehlikesi: toksik değil.

Zehirlenme ya da kaza durumunda doktora antidot ve öneriler

Zehirlenme belirtileri: solunum bozuklukları.

İlkyardım: Solunumu kontrol edin, eğer gerekiyorsa suni solunum uygulayın. Zehirlenen kişiyi istirahat ettirin ve hastaneye götürün.

Tıbbi tavsiye: Semptomatik tedavi.

Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesi

Boş ambalaj malzemeleri yetkili makamlar tarafından sağlanan ambalaj bertaraf noktalara taşınmak zorundadır. Ürün uygulamasında kullanılan ekipmanları yüzey sularına yakın yerlerde temizlemeyin. Çiftliklerin veya yolların su bertaraf sistemleri yoluyla kirlenmeyi engelleyin.

Uyarı

Verdiğimiz bilgiler titiz çalışma ve testlere dayanmaktadır. Ancak kullanım bizim kontrolümüzün dışında bazı faktörleri etkileyebilir (karışım hazırlanması, uygulama, hava koşulları vb.). Etiketteki talimatların tamamen veya kısmen görülmemesinden oluşabilecek zararlardan kullanıcı sorumludur (etkinliğinin olmaması, genel olarak toksisite, kalıntılar vb.). Ürün, tarımsal üretimde uygulanması için tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanılamaz. İnsanlara ve çevreye zarar verme riskini önlemek için talimatlara uyun.


Üreten ve piyasaya sunan:

Symborg S.L. – Campus de Espinardo, 7 – Edificio CEEIM – 30100 Murcia, España XI: gözleri tahriş eder. Çiftçiler ve profesyonel uygulayıcılar tarafından kullanılmalıdır.

  • Symborg İrtibat kişisi

    Identity: SYMBORG CORPORATE, S.L – VAT Number: B73907123 - Postal address: AVDA, JESUS MARTINEZ CORTADO, 51, 30100, MURCIA - Telephone: 968899250 - E-mail: info@symborg.com We remind you that by sending this request you accept that your data may be incorporated into SYMBORG's processing system and you may exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, deletion, portability and opposition/revocation, under the terms established by current legislation on data protection, by sending your request to the postal address: AVDA. JESUS MARTINEZ CORTADO, 51, 30100 - MURCIA, Telephone: +34 968899250, or via e-mail: info@symborg.com
  • © 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.