CAPCA’nın yeni altın üyesi Symborg

28 Şubat 2019

Symborg, Kaliforniya Haşereyle Mücadele Danışmanları Birliği’nin (CAPCA) Altın Üyesi haline gelerek, tarımsal biyoteknoloji üreticisi konumunu güçlendiriyor. Birlik içinde ediğindi bu yeni konum yeniliğin ve korumanın, bilhassa tarım ve bahçıvanlık sektörleri için hayati önem arz ettiği bu Amerikan eyaletinde şirketin imajını ve rolünü güçlendirme fırsatını sağlamaktadır.

Altın Üye olarak Symborg; tarımsal biyoteknoloji alanında yürüttüğü araştırmaların tanıtımı ve yayınlanmasına yönelik Birlikten daha fazla destek almasının yanı sıra, şirketin Kongre, Fuar ve sektöre ilişkin her türlü eğitici etkinliğe daha geniş çapta katılım sağlama şansı elde etmiştir.

CAPCA, eyalette bulunan Haşereyle Mücadele Danışmanlarına (PCA), sektörün en yeni trendleriyle çalışma ve işlerini geliştirmek için gereken sürekli eğitim saatlerini tamamlama desteği sunmakta, ayrıca hukuki destek sağlamaktadır. Birik, Kaliforniya’yı sorumlu tarım yönetimi ve haşereyle mücadele stratejilerine ilişkin göz önünde tutmak için büyük öneme sahip bir kaynak olarak görülmektedir.

1972 yılından bu yana Kaliforniya, doğal kaynakların korunmasına yönelik kararlılığını, tüm haşereyle mücadele danışmanları için resmi bir lisans programı uygulamak suretiyle göstermektedir. Kurucularına göre CAPCA, yaklaşık 4000 kişiden oluşan lisanslı haşereyle mücadele danışmanlarının %75’ini temsil etmektedir. Haşereyle Mücadele Danışmanları; bitki sağlığını iyileştirmek, biyolojik çeşitliliği artırmak ve tarımsal kayıpları azaltmak için çiftçilerle ve arazi sahipleriyle birlikte çalışmaktadırlar. CAPCA’nın temel amacı; Kaliforniya’ya dünyanın en güvenli besin tedariğinini sağlaması için çalışmak ve kamuya ait park ve dinlenme alanlarının, istilacı haşerelerden, otlardan ve hastalıklardan arınmış olduğundan emin olmaktır. 


© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.