Araştırma

Yetişiricilerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi çözümler yoluyla biyoziraat sektöründe global lider olmak.

ISHS Acta Horticulturae 1230, Proceedings of the IV International Symposium on Citrus Biotechnology

Activity of the arbuscular mycorrhizal fungus, Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nova, and its effect on citrus development in southeastern Spain

Arbuscular mycorrhizae (AM) are symbiotic associations between fungi of the Phylum Glomeromycota and most plants, and has direct benefits for plant nutrition, increased exploration of the soil and greater nutrient uptake through the hyphae and roots. The goal was to study the use of Glomus iranicum var. tenuihypharum (GIT) in different cultivars and species of citrus.

Bitki yetiştirmek mi holobiyom ekmek mi?

Bitkilerden Holobiyomlara

Bitkilerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunan ve yüz binlerce farklı tür ve suşlarda mikroorganizmalar vardır. Bu mikroorganizmaların her birinin kendine özgü genetik yapısı vardır ve bu genetik yapı bitkinin genetiğinden farklıdır.
Mikrobiyal topluluk tarafından oluşturulan bu kompleks gen sistemi bitkinin mikrobiyomu olarak adlandırılır ve bitkinin beslenmesi ve gelişimi için hayati öneme sahiptir. Bitkinin ihtiyaçlarını karşılamak için selektif olarak mikrobiyom aldığı mikrobiyal çeşitliliğin asıl kaynağı rizosferdir. Rizosfer, bitkinin köklerinin etrafında olan ve binlerce mikroorganizma hücresine (30.000 ‘den farklı tür) ev sahipliği yapan küçük toprak parçasıdır.

Application of Arbuscular Mycorrhizae Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nova in intensive agriculture, a study case.

Intensive agriculture contributes to a decrease in microbial biomass and crop yields, while accelerating soil degradation. Arbuscular mycorrhizae associations have direct benefits for plant nutrition, and may be considered a useful tool in modern agriculture. Notwithstanding the widespread knowledge of these benefits, their use in intensive farming systems has until now been ineffectual, because most mycorrhizal species have low tolerance toward high concentrations of nutrients and are poorly adapted to the soil and/or mycorrhizal functioning.

The aim of this work was to test the efficacy of an arbuscular mycorrhizal (AM) fungus, Glomus iranicum var. tenuihypharum on lettuce and table grape crops in different intensive farming systems. The variables studied were root colonization percentage, external mycelium concentration, gas exchange, photosynthetic activity, root starch concentration and plant nutrition.

The main finding was that the fungus is tolerant of a wide range of soil pH values, high salinity levels and abundant external mycelium. In lettuce, it produced significant increases in plant physiological activity and productivity (10%-15%); and in table grapes, increases of 12%-45% in yield were achieved for more than three years in Crimson variety, and significant increases in fruit cluster weight, color uniformity and Brix (°Bx). The AM species is protected by two patents and is a component of MycoUp, MycoUp Activ, Resid HC and Resid MG, whose commercial application has spread to more than 30 countries, with increments in crop yields of 8%-45% in lines as varied as leaf vegetables, berries, fruit, olives, grapes, greenhouse crops and cereals.

Symborg’s Experimental farm

Symborg has a large experimental farm for biotechnological agriculture, to the south of Murcia in Spain. It consists of a large experimental plot for performing tests and assays directly on the various crops where we carry out multiple agrotechnological research and development activities. Here we perform evaluations of our current bio-stimulant and phytofortifier products as well as new lines being developed in Symborg.

The farm is about 30,000 m2, of which approximately 10,000 m2 are used for cultivation, both in greenhouse conditions and in the open air. Our trial researchers and technicians evaluate the results on all types of crops under real conditions, including greenhouse vegetables (pepper, cucumber, tomato, courgette, strawberry, etc.), fresh air produce (melon, lettuce, celery, etc.) and extensive cereal crops (corn, soybean, wheat, etc.).

Glomus iranicum var tenuihypharum ile aşılamanın hindistan cevizi lifinde yetişen biber bitkisinin besinsel tepkisi üzerinde etkisi.

Fidelik kurulumunda ve topraktaki ekinlerde HMA aşılamanın faydalı etkisi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak ne mikorizaların substratı kaplama kapasitesini ne de bu üretim sisteminde mantar-bitki simbiyozunun uygun gelişimi için kullanılan besleyici çözümlerinde oluşabilecek değişimleri inceleyen çalışmaların yeterli olmamasına bağlı olarak bu mikroorganizmaların topraksız tarımda kullanılması standart bir uygulama değildir. Bu temel etkenlerle, biber bitkileriyle bir deneme yapıldı.

Tuzlu koşullarda izole mikoriza uygulamasıyla pirinç ekimi mahsülünün arttırılması.

Farklı tuzluluk koşulları altında yetiştirilen pirinç bitkilerinde (önceden yüksek tuzlu koşullarda izole edilmiş) mikorizal mantar(HMA) Glomus sp1 (Glomus iranicum var. tenuihypharum) oluşumunun tarımsal biyolojik etkinliği araştırılmıştır. Bunun için, iki koşullu tamamen rastgele seçilmiş bir istatistiki tasarım kullanıldı: mikorizal aşılayıcı ve toprağın tuzluluğu.

© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.