Hiçbir şey daha kuvvetli büyümez

En az miktarda doğal kaynak kullanarak, insan sağlığına ve çevreye zarar verme riski olmadan mahsül verimini arttırır.

Vizyonumuz

Yetişiricilerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi çözümler yoluyla biyoziraat sektöründe global lider olmak.

SYMBORG ÜRÜNLERİ

HABERLER

© 2019. Symborg. Todos los derechos reservados.